Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 29. januar 2003

Bror Yngve Rahm Hallgeir H. Langeland Øyvind Vaksdal
leder ordfører sekretær