Innstilling fra familie-, kultur og administrasjonskomiteen om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 124 (2002-2003)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 44 (2002-2003)
  • Dato: 06.06.2003
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 24
Til Odelstinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 6. juni 2003

Sonja Irene Sjøli Karin S. Woldseth
leder ordfører