Innstilling frå justiskomiteen om lov om endringar i straffeprosessloven og tvisteloven m.m.

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 27. november 2007

Anne Marit Bjørnflaten
leiar og ordførar