Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser m.v. for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 282 (1995-1996)
  • Dato: 14.06.1996
  • Utgiver: Stortingets presidentskap