Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens antegnelse vedrørende skatte- og avgiftsforvaltningen.

Dette dokument