Riksrevisjonens antegnelse vedrørende skatte- og avgiftsforvaltningen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.1996 Innst. S. nr. 86 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.01.1997