Innstilling fra justiskomiteen om et historisk og moralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den økonomiske likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrig.

Til Stortinget.

Oslo, i justiskomiteen, den 4. mars 1999.

Kristin Krohn Devold,

leder.

Tor Nymo,

ordfører.

Jan Simonsen,

sekretær.