Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om nytt operahus (II).

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 213 (1998-99)
  • Kildedok: St.prp. nr. 48 (1998-99).
  • Dato: 03.06.1999
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 35

Til Stortinget.

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 3. juni 1999.

May-Helen Molvær Grimstad,

leder.

Ola T. Lånke,

ordfører.

Grethe G. Fossum,

sekretær.