Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kvalitetsreformen. Om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 91 (2002-2003)
  • Kildedok: St.meld. nr. 35 (2001-2002)
  • Dato: 17.12.2002
  • Utgiver: Kirke-, utdannings- og forsknings­komiteen
  • Sidetall: 6

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 17. desember 2002

Rolf Reikvam

leder og ordfører

Karita Bekkemellem Orheim

sekretær