Kvalitetsreformen. Rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren

St.meld. nr. 35 (2001-2002), Innst. S. nr. 91 (2002-2003) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 17.12.2002 Innst. S. nr. 91 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 09.01.2003