Innstilling frå kommunalkomiteen om kostnadsnøkkel for sosiale tenester i inntektssystemet for kommunane

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunalkomiteen, den 9. desember 2003

Magnhild Meltveit Kleppa

leiar

Reidar Sandal

ordførar