Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester

St.meld. nr. 6 (2003-2004), Innst. S. nr. 80 (2003-2004) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2003 Innst. S. nr. 80 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2003