Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Inge Lønning, Jan Tore Sanner, Martin Engeset og André Dahl om endringer av Grunnloven §§ 54, 68, 71 og 112. (Oppløsningsrett)

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 8. mai 2007

Lodve Solholm

leder

Svein Roald Hansen

ordfører