Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Børge Brende, Harald Victor Hove, Torbjørn Hansen og Elisabeth Røbekk Nørve om strategi for bygging av kraftlinjer

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 6. desember 2007

Gunnar Kvassheim

leder

Terje Aasland

ordfører