Strategi for bygging av kraftlinjer

Dokument nr. 8:9 (2007-2008), Innst. S. nr. 86 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Elisabeth Røbekk Nørve, Erna Solberg, Harald Victor Hove, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. S. nr. 86 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Høyre om en strategi for bygging av kraftlinjer er vedtatt vedlagt protokollen. Forslaget om å be Regjeringen senest i vårsesjonen 2008 fremme en sak for Stortinget om hvordan en kan øke lokal kraftproduksjon for å redusere behovet for store naturinngrep mm., fikk kun tilslutning fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2007