Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om NRK-plakaten "Noe for alle. Alltid"

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 169 (2007-2008)
  • Kildedok: St.meld. nr. 6 (2007-2008)
  • Dato: 06.03.2008
  • Utgiver: Familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 13

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 6. mars 2008

May-Helen Molvær Grimstad

Olemic Thommessen

leder

ordfører