NRK-plakaten. "Noe for alle. Alltid"

St.meld. nr. 6 (2007-2008), Innst. S. nr. 169 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.03.2008 Innst. S. nr. 169 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding om NRK-plakaten. Meldingen vedlegges protokollen. Meldingen omhandler behovet og begrunnelsen for en NRK-plakat. Plakaten skal på et overordnet plan uttrykke de forventninger og krav som fellesskapet har til NRK. Meldingen viser bl a til at det har oppstått behov for en grundig gjennomgang av NRKs allmennkringkastingsplikter. Stortingets flertall, alle partiene unntatt Fremskrittspartiet, gir i hovedsak sin tilslutning til meldingens forslag til NRK-plakat. Ulike mindretall har i innstillingen fremmet særkmerknader samt forslag til alternativ formulering på NRK-plakatens pilarer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2008