Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 25. mars 2009

May-Helen Molvær Grimstad

Trine Skei Grande

leiar

ordførar