Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Jæger Gåsvatn om å sikre videre drift av Aker sykehus i Oslo

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 29. april 2010

Bent Høie

Kjersti Toppe

leiar

ordførar