Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene

Dette dokument

  • Innst. 346 S (2009–2010)
  • Kildedok: Meld. St. 11 (2009–2010)
  • Dato: 09.06.2010
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 9. juni 2010

Ine M. Eriksen Søreide

Tore Nordtun

leder

ordfører