Samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2010 Innst. 346 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har den17. juni 2010 drøftet og enstemmig vedtatt utenriks- og forsvarskomiténs innstilling (Innst. 346 S (2009-2010)) til Meld. St. 11 (2009-2010) om samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2010