Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) lovvedtak nr. I, III, IV, V og VIII

Dette dokument

  • Innst. 146 L (2010–2011)
  • Kildedok: Prop. 19 L (2010–2011) lovvedtak nr. I, III, IV, V og VIII
  • Dato: 09.12.2010
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 16

Til Stortinget

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 9. desember 2010

Dag Terje Andersen

Akhtar Chaudhry

Per-Kristian Foss

ordfører

Line Henriette Hjemdal

Øyvind Korsberg

Marit Nybakk