Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å revidere Grunnloven

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 29. mars 2011

Anders Anundsen

Marit Nybakk

leder

ordfører