Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Lars Myraune om en ny nasjonal strategi for IKT i opplæringen

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 19. mai 2011

Marianne Aasen

Dagrun Eriksen

leder

ordfører