Innstilling fra næringskomiteen om rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 31. mai 2011

Terje Aasland

Svein Flåtten

leder

ordfører