11.18 Kap. 782 Helseregistre

Post 70 Tilskudd

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre ved flere anledninger har uttrykt bekymring og skepsis overfor regjeringens satsing på stadig mer omfattende nasjonale helseregistre. Det offentlige håndterer svært mye sensitiv personinformasjon i helsevesenet. Digitalisering av denne informasjonen er nødvendig, men krever strengere rutiner for å bevare personvernet. Dette medlem krever at disse rutinene kommer på plass før det planlagte delingsnettverket for pasientjournaler kommer på plass. Dette medlem foreslår derfor en reduksjon i bevilgningene til nasjonale helseregister på 10 mill. kroner i revidert budsjett for 2011.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

782

Helseregistre

70

Tilskudd, nedsettes med

10 000 000

fra kr 32 992 000 til kr 22 992 000»