Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett for 2011, tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2011 og endringer i avgiftsvedtak

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 10. juni 2011

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører