18.16 Kap. 1592 Nidaros domkirke m.m.

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til behovet for restaurering og vedlikehold ved Nidaros Domkirke og Erkebispegården, bl.a. kongeinngangen i kirka og nytt tak på Erkebispegården. Det er også særskilte behov i forbindelse med etablering av preses og et nytt bispesete med stab i tilknytning til domkirken. Dette medlem foreslår derfor at bevilgningen økes med 15 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1592

Nidaros domkirke m.m.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 53 023 000 til kr 68 023 000»