18.6 Kap. 1520 Departementenes servicesenter

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlem fra Venstre mener at det er en stor utfordring at offentlig sektor stadig blir større og mer omfattende og at den statlige kontroll og statlige oppgaver blir flere. Dette medlem ønsker både å flytte oppgaver ned til kommunen og en mer effektiv offentlig sektor og stat. Dette medlem forslår derfor et kutt på rundt 2 pst. til driftstilskuddet til departementenes servicesenter. Dette medlem bevilger derfor 10 mill. kroner mindre til driftstilskuddet til departementenes servicesenter.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1520

Departementenes servicesenter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 362 886 000 til kr 352 886 000»