19.22 Kap. 5537 Avgifter på båter mv.

Post 71 Avgift på båtmotor

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader i denne innstillingens kapittel 4 Forslag til endrede skatte- og avgiftsbestemmelser.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 117 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 117 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5537

Avgifter på båter mv.

71

Avgift på båtmotorer, nedsettes med

117 000 000

fra kr 233 000 000 til kr 116 000 000»