19.23 Kap. 5538 Veibruksavgift på drivstoff

Post 71 Veibruksavgift på autodiesel

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til forslag i kapittel 4 om fjerning av avgift på høyinnblandet biodiesel.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 2 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5538

Veibruksavgift på drivstoff

71

Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med

2 000 000

fra kr 9 400 000 000 til kr 9 398 000 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til sine merknader i kapittel 4 i denne innstilling om å innføre den svenske modellen for drivstoffavgift, med lav veibruksavgift og høy CO2-avgift, og foreslår å redusere bevilgningen med 95 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5538

Veibruksavgift på drivstoff

71

Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med

95 000 000

fra kr 9 400 000 000 til kr 9 305 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å gjeninnføre avgiftsfritak for biodiesel, nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling. Samlet utgjør dette forslaget en netto avgiftslette på 120 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5538

Veibruksavgift på drivstoff

71

Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med

120 000 000

fra kr 9 400 000 000 til kr 9 280 000 000»