19.27 Kap. 5555 Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

Post 70 Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader i denne innstillingens kapittel 4 Forslag til endrede skatte- og avgiftsbestemmelser.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 90 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 90 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., nedsettes med

90 000 000

fra kr 1 236 000 000 til kr 1 146 000 000»