19.28 Kap. 5556 Avgift på alkoholfrie drikke-varer mv.

Post 70 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til forslag i kapittel 4 om halvering av produktavgiften for saftprodukter.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 35 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., nedsettes med

35 000 000

fra kr 1 883 000 000 til kr 1 848 000 000»