19.29 Kap. 5560 (Ny) Avgift på plastposer

Post 70 Avgift

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre viser til sine merknader i kapittel 4 i denne innstilling, og foreslår å øke bevilgningen med 400 mill. kroner.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5560

Avgift på plastposer

70

(Ny) Avgift, bevilges med

400 000 000»