19.30 Kap. 5565 Dokumentavgift

Post 70 Dokumentavgift

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å redusere dokumentavgiften med 0,1 prosentpoeng, nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling. Samlet utgjør dette forslaget en netto avgiftslettelse på 105 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift, nedsettes med

105 000 000

fra kr 5 700 000 000 til kr 5 595 000 000»