Post 11 Gebyr på kredittdeklarasjoner

Sammendrag

På grunnlag av regnskapstall for 2010 og utviklingen hittil i 2011 foreslås bevilgningen økt med 25 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.