Post 51 (Ny) Audiovisuelle produksjoner

Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 5568 Sektoravgifter under Kulturdepartementet, ny post 72 Vederlag fra TV2 nedenfor.

Det foreslås en bevilgning på 10 mill. kroner under kap. 334, ny post 51.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.