7.8 Kap. 335 Pressestøtte

Post 71 Produksjonstilskudd

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sitt forslag i statsbudsjettet for 2011 hvor Høyre reduserte pressestøtten og følger opp dette i revidert nasjonalbudsjett.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 50 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

335

Pressestøtte

71

Produksjonstilskudd, nedsettes med

50 000 000

fra kr 281 374 000 til kr 231 374 000»

Komiteens medlem fra Venstre støtter ordningen med produksjonstilskudd til aviser. Denne ordningen er viktig for å opprettholde et mangfold i Presse-Norge. Dette medlem ønsker imidlertid å innføre et tak i pressestøtten på 30 mill. kroner per avis. Et slikt tak vil ramme ca. 3–4 aviser som i dag mottar et uforholdsmessig stort produksjonstilskudd, blant annet sett i forhold til antall abonnenter, men vil etter dette medlems syn ikke føre til mindre mangfold i Presse-Norge.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

335

Pressestøtte

71

Produksjonstilskudd, nedsettes med

20 600 000

fra kr 281 374 000 til kr 260 774 000»