Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Dette dokument

  • Innst. 423 L (2010–2011)
  • Kildedok: Prop. 90 L (2010–2011)
  • Dato: 14.06.2011
  • Utgiver: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 9. juni 2011

Bent Høie

Geir-Ketil Hansen

leder

ordfører