Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet for 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 20. oktober 2011

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører