Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv.

Dette dokument

  • Innst. 248 L (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 57 L (2011–2012)
  • Dato: 24.04.2012
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 12

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 24. april 2012

Gunn Karin Gjul

Kåre Simensen

leder

ordfører