Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden)

Dette dokument

  • Innst. 258 L (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 64 L (2011–2012)
  • Dato: 26.04.2012
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 26. april 2012

Gunn Karin Gjul

Lene Vågslid

leder

ordfører