Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Jæger Gåsvatn om gradvis å sikre helsepersonell faglig oppdatering på legemiddelfeltet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 26. april 2012

Bent Høie

Jorodd Asphjell

leder

ordfører