Representantforslag om å sikre helsepersonell faglig oppdatering på legemiddelfeltet

Dokument 8:60 S (2011-2012), Innst. 263 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.04.2012 Innst. 263 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterparttiet forkastet et forslag fra Fremskirittspartiet om gradvis å sikre helsepersonell faglig oppdatering på legemiddelfeltet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 07.05.2012