Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale og en avtale om arbeidstakerrettigheter mellom EFTA-statene og Hongkong SAR og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Hongkong SAR, alle av 21. juni 2011

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 10. mai 2012

Terje Aasland

Else-May Botten

leder

ordfører