Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk

Dette dokument

  • Innst. 390 S (2011–2012)
  • Kildedok: Meld. St. 21 (2011–2012)
  • Dato: 08.06.2012
  • Utgiver: energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 30

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 8. juni 2012

Erling Sande

Nikolai Astrup

leder

ordfører