Norsk klimapolitikk

Meld. St. 21 (2011-2012), Innst. 390 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.06.2012 Innst. 390 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens melding om norsk klimapolitikk. I forbindelse med behandlingen av meldingen har det vært forhandlinger mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. I disse forhandlingene ble det enighet om flertallets merknader til meldingen, bestående av de 6 partiene, og regjeringen ble bedt om å legge flertallets merknader i innstillingen til grunn for klimapolitikken. Det ble vedtatt 14 forslag til klimatiltak, utover hva som var foreslått i meldingen, og Fremskrittspartiet støttet flere av disse tiltakene. I tillegg fremsatte Fremskrittspartiet 29 forslag til klimatiltak, som ikke fikk støtte fra flertallet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2012