Innstilling frå næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal, Bård Hoksrud og Arne Sortevik om en egen samferdselsstrategi for norsk reiseliv

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 22. november 2012

Terje Aasland

Ingrid Heggø

leiar

ordførar