Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 5. desember 2012

Terje Aasland

leder og ordfører