Innstilling fra næringskomiteen om SAS AB – deltakelse i trekkfasilitet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 6. desember 2012

Terje Aasland

leder og ordfører